Ana Tanrıçadan Mevlana'ya

Blog Single

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana pek çok medeniyete ve kültüre beşiklik etmiş olan Anadolu topraklarına ait olağanüstü gerçekler ve mitler...

İlkçağlardan itibaren varlığına bir anlam yükleme çabasındaki insanoğlu,başlangıçta mitolojik tanrılar aracılğıyla bunu yaparken ilerleyen dönemlerde ilâhi bir gücün varlığını kabullenmiş ve kendi yarattığı efsanelerin dışında,dinginliğine ve barışa ulaştıracak bir inanışı benimsemiştir.Bu yeni dönem ise Mevlâna’nın kimliğinde evrensel bir boyut kazanmış ve onun mesajı bütün insanlığı kucaklamıştır.

Anadolu topraklarında soluk alıp vermek her insan topluluğunun,bu topraklardan elde ettiği ve bu coğrafyaya kattığı sonsuz güzelliklerin bir arada olduğu bu eserde, tarihi, mitolojiyi ve ilahi gerçekliği aynı anda bulacak ve olağanüstü etkileşimleri görebileceksiniz.

Satın Al